Krzysztof Bagorski - portret rysunek pastel

Informacje o prawach autorskich

1. Sprzedawcą na stronie bagorski.pl jest autor
Krzysztof Bagorski
Mały Bukowiec 32
83-224, Borzechowo

Numer konta do płatności przelewem:
Bank Pekao SA
22 1240 5400 1111 0010 7313 7310
zwany dalej sprzedawcą.

2. Prawa autorskie do rysunków, grafik, elementów składających się na ogólny wizerunek serwisu, opisów, tekstów reklamowych i wybranych zdjęć oraz kodów są zastrzeżone na rzecz sprzedawcy oraz autorów z którymi wspólpacuje sprzedawca na podstawie pisemnych umów. Wymienione elementy serwisu podlegają ochronie prawnej przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211)..

3. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w serwisie bagorski.pl, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Z zastrzeżeniem postanowień z punktu 4, zabronione jest w szczególności:

a. dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób Serwisu bagorski.pl lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach,

b. pobieranie zawartości baz danych i wtórne wykorzystywanie jej w całości lub w jakiejkolwiek jej części.

4. Użytkownicy mogą korzystać z serwisu bagorski.pl oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w interesy sprzedawcy oraz podmiotów z którymi współpacuje on na podstawie umów.

5. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników, linków tekstowych na innych stronach www prowadzących do stron serwisu bagorski.pl z wyłączeniem stron o charakterze opisanym w punkcie 7.

6. Zabronione jest zamieszczanie odnośników do serwisu bagorski.pl na stronach naruszających obowiązujące polskie i miedzynarodowe prawo, zawierających elementy spamerskie oraz treści zaruszające dobre obyczaje.

7. Jakiekolwiek inne niż określone w pkt. 4 i 5, korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach serwisu bagorski.pl bez uprzedniej pisemnej wyraźnej zgody sprzedawcy jest zabronione.

8. Naruszenie jakichkolwiek praw firmy sprzedawcy lub pozostałych podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie umów współpracy są udostępniane na stronach serwisu bagorski.pl, będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne. W celu nabycia licencji na korzystanie z utworów, prosimy o kontakt

9. Dane i informacje publikowane na stronach serwisu bagorski.pl służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w myśl prawa handlowego. Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w serwisie bagorski.pl informacji, cen, opisów oraz jakości utworów. Wszelkie reklamacje w tym względzie przyjmowane są przez Sprzedawcę na zasadach opisanych w regulaminie.

10. Wydawca serwisu bagorski.pl ma prawo dokonywać zmian w informacjach dotyczących praw autorskich a zmiany te obowiązują od dnia ich opublikowania.

Kontynuuj
Korzystanie z galerii jest równoznacze z akceptowaniem zasad regulaminu.

Copyright © 2005 - 2019 Bagorski & ArtOnline.pl